Centrum tradičnej kultúry

Vzniku Centra tradičnej kultúry a všetkým nasledujúcim aktivitám okolo folklóru v Boleráze, predchádzal záujem Tibora Pobieckeho "oživiť" ľudové tradície obce. Zinicioval etnologický výskum spomínanej dediny, ktorý realizoval spolu s Lenkou Pobieckou - Danišovou začiatkom 90-tych rokov 20. storočia a založil DĽH Brezinka. Zaznamenávanie, zbieranie a archivovanie materiálu duchovnej i materiálnej kultúry pokračuje do súčasnosti a regionálnym zameraním tvorí originálne jadro umeleckých programov.

V Centre TK pôsobia dva súbory:

  • Detská ľudová hudba BREZINKA ( vznikla v roku 1990) - vedenie: Lenka Pobiecka-Danišová, Tibor Pobiecky
  • Ľudovo-výtvarný krúžok MADERÁNEK ( vznikol v roku 1997) - vedenie Božena Pobiecka, animátorky Lucia Ostradická, Soňa Pobiecka
 

Zriaďovateľmi súborov sú Obecný úrad Boleráz, ktorý poskytuje priestory na nácviky a stretnutia detí a Občianske združenie Kvapôčka. Zastrešujú voľnočasové aktivity bolerázskej mládeže a morálne i finančne podporujú všetky aktivity súborov. Programy Centra tradičnej kultúry sú zamerané na rozvoj a ochranu regionálnych ľudových tradícií a na ich medzigeneračný prenos.

Deti vo veku od 5 do 18 rokov, postupne, od útleho veku, vstupujú do sveta folklóru: učia sa spievať ľudové piesne, hrať na sláčikových hudobných nástrojoch, vyšívať, maľovať ornamenty, obliekajú si tradičný kroj.
Okrem umeleckých zručností získavajú aj základné poznatky o tradičnej kultúre svojej obce a regiónu. A popri učení, ako všetky deti, radi sa zabávajú, šantia, neraz vystrájajú, no v každom prípade sa v súboroch radi stretnú a potešujú svet okolo seba.

Súbory uprednostňujú priamy kontakt s dedinou, tzv. "živý folklór". Deti počas kalendárnych sviatkov obchádzajú domy s patričnými piesňami, vinšami, a tak obohacujú život dediny (Kvetná nedeľa, Máje, Mikuláš, Traja králi,...). V čase cirkevných sviatkov ozvláštňujú sväté omše krojovým sprievodom, zúčastňujú sa Mariánskych pútí. Tento celoročný program má názov "ROK NA DEDINE" a jeho textovú a najaktuálnejšiu fotografickú podobu možno sledovať na našej web stránke vždy v aktuálnom kalendárnom čase ( alebo najlepšie priamo počas akcie v teréne v dedine - srdečne pozývame...).

Na projekt nadväzuje umelecká PUTOVNÁ VÝSTAVA: "KALENDÁRNE OBYČAJE V BOLERÁZE", ktorá putuje z miesta na miesto. Doteraz bola inštalovaná v Boleráze, Trnave a Brezovej pod Bradlom. Výstava prezentuje zaujímavý obraz života jednej dediny v súžití s ľudovými zvykmi počas celého roka. Zameriava sa na ukážky fotografií, rekvizít (masky, symbolické predmety), ktoré sa viažu k jednotlivým sviatočným dňom počas štyroch ročných období a ku konkrétnym ľudovým zvykom obce Boleráz. Ukážky sprevádzajú odborné texty a autentické výpovede obyvateľov dediny.
 

Brezinka i Maderánek sa zúčastňujú kultúrnych akcií v obci, taktiež Boleráz reprezentujú na folklórnych festivaloch, prehliadkach, koncertoch, umeleckých výstavách, jarmokoch tradičných remesiel,...

V roku 2003 súbory Bolerázu nadviazali družbu (výmenné zájazdy a vystúpenia) s obcou Svatobořice - Mistřín, v Českej republike.

Programy Centra tradičnej kultúry Boleráz s podporou Obecného úradu Boleráz, Občianskeho združenia Kvapôčka a sponzorov zabezpečujú pre deti a mládež obce vhodne vyplnený voľný čas, rozvíjajú ich osobnostný rast v citovej i intelektovej oblasti a zároveň vytvárajú podmienky na preventívnu ochranu pred nebezpečnými vplyvmi (drogy, alkohol, sekty, násilie,...). A... uchovávajú tradičné kultúrne hodnoty pre tých, ktorí prídu po nás...